Terugblik themabijeenkomst kennistafel LNG op 6 april: “kennis vergaren en ervaringen delen”

De themadag over LNG in Vlaardingen op 6 april jl. draaide om kennis vergaren en praktijkervaringen delen. De themadag was een initiatief van de Kennistafel LNG van Relevant. De opening werd verricht door de burgemeester van Vlaardingen, mevr. A. Jetten en dagvoorzitter was Nils Rosmuller, Lector Transportveiligheid van het IFV. In vier zeer leerzame workshops werden praktijkcases en aandachtspunten voor veilige en effectieve LNG-incidentbestrijding en –risicobeheersing belicht.

Voorbereiding op LNG incidentscenario’s

Eén van de thema’s die aan de orde kwam tijdens de themadag, was een vergunning voor een scheepswerf in Krimpen aan den IJssel, die LNG aangedreven schepen bouwt. Voor de Rotterdamse haven is LNG een belangrijk ontwikkelingsthema. De relatief schone brandstof wordt in de zeescheepvaart steeds meer gebruikt en schepen worden bevoorraad vanuit bunkerschepen en bunkerstations. Het gemeentebestuur van Krimpen a/d IJssel eiste voor de vergunningverlening waarborgen voor de veiligheid. De DCMR Milieudienst Rijnmond legde in een presentatie uit wat daar allemaal bij kwam kijken. Gestart werd met een stevig veiligheidsproject van het bedrijf, de gemeente, de veiligheidsregio en de DCMR. Het bedrijf moest zijn bedrijfsnoodorganisatie trainen en oefenen in samenwerking met de overheidshulpdiensten. Met een multidisciplinaire slotoefening toonden alle partijen aan afdoende op LNG-incidentscenario’s te zijn voorbereid en op basis van die inspanning werd de vergunning voor de LNG-buffer verleend.

Praktijkincidenten

Tijdens de themadag  werden ook twee praktijkincidenten besproken: branden in vrachtwagens met LNG-aandrijving bij Utrecht en in Vlaanderen. Uit deze incidenten bleek dat de informatiepositie van zowel de brandweer als professionals in de transportbranche voor verbetering vatbaar is. Chauffeurs op LNG-vrachtwagens moeten beter getraind worden in het veilig werken met LNG. De brandweer mist praktijkervaring omdat LNG als brandstof in de transportbranche nu nog niet op heel grote schaal voorkomt en het aantal incidenten (gelukkig) nog zeer beperkt is. Goede ontsluiting van beschikbare informatie over eigenschappen en risico’s van LNG en mogelijkheden om lekkende tanks veilig te stellen is daarom van groot belang. De systematieken vanuit arbo/industriële veiligheid zullen moeten worden uitgedragen tot deze nieuwe doelgroep, de LNG eindgebruikers. Onderhoud en beheer moet tot het einde van de keten op orde blijven. Want de (externe) veiligheid mag natuurlijk niet in het geding komen.

Virtuele scenariotraining

Een virtuele scenariotraining en een praktijkles over het gedrag en de gevaren van het vrijkomen van cryogeen LNG maakten het programma van de Kennistafel compleet.

Ontwikkelingen energietransitie

Dagvoorzitter Nils Rosmuller kondigde aan dat er meer ontwikkelingen in de wereld van energietransitie zijn die zich lenen voor een soortgelijk interactief leerprogramma. Zoals waterstof, verdere toename van elektrisch rijden en het gebruik van zonnepanelen in combinatie met batterijstations in woonwijken. Ontwikkelingen rond alternatieve energiebronnen waarop overheden, omgevingsdiensten en hulpdiensten zich terdege moet voorbereiden qua kennis en kunde, om risico’s te leren kennen en incidenten veilig en effectief kunnen aanpakken.

Kennistafel LNG

Voor meer informatie over de kennistafel LNG: Hans Spobeck en/of Marco van den Berg.