Netwerkmarkt 2013

Naast de lezingen, informatieve sessies en workshops staat netwerken op deze dag centraal. Op de Relevant netwerkmarkt treft u bekenden uit uw netwerk en legt u nieuwe contacten.

Standhouders
Op de netwerkmarkt staan de volgende standhouders (in alfabetische volgorde):

Bridgis
Geo-ICT bedrijf Bridgis maakt data en informatie geografisch toegankelijk. Via diverse portalen levert Bridgis aan overheden, bedrijven en advies- en onderzoeksbureaus die actief zijn op het gebied van vastgoed, nuts en telecom, milieu en externe veiligheid, mobiliteit en marketing.
Een innovatief portaal van Bridgis is de Populator®. Dit is een online informatieservice die op ieder moment van ieder gebied een betrouwbare berekening van de potentieel aanwezige populatie maakt. De Populator bevat actuele gegevens per gebouw en terrein van 17 verschillende typen populatie.
De Populator wordt gebruikt voor gedetailleerde berekening van groepsrisico’s (Safeti, RBM2 en Carola) en voor berekeningen in de Risicokaart voor de Professional. 

DCMR
Externe veiligheid is een complex werkveld dat continu in beweging is. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op het gebied van LNG, Basisnet en vliegverkeer. De DCMR Milieudienst Rijnmond kan overheden ondersteunen bij het uitvoeren van risico-inventarisaties, bij advisering in het kader van vergunningverlening en ruimtelijke ordening en bij het ontwikkelen van externe veiligheidsbeleid. Ook het geven van cursussen en het uitvoeren van berekeningen behoort tot de mogelijkheden, voor inrichtingen, maar ook voor transport, buisleidingen (CAROLA) en vliegvelden (Gevers). Zowel overheden binnen als buiten het werkgebied van de DCMR kunnen voor advies over externe veiligheid terecht bij de DCMR.

Kenniscentrum InfoMil
Kenniscentrum InfoMil is het landelijke kenniscentrum voor het omgevingsrecht. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van de ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Kenniscentrum InfoMil biedt praktische ondersteuning bij de uitvoering van het omgevingsbeleid door middel van onder andere een website, helpdesk, bijeenkomsten en trainingen.

PGS-beheerorganisatie
De Publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverleningen en het toezicht op deze bedrijven. Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden, die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op deze bedrijven. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, de transportveiligheid en de brandveiligheid.

Relevant
De organisatie Relevant netwerk externe veiligheid is hét kennisnetwerk voor externe veiligheidprofessionals bij de overheid. In de stand kunt u uitleg krijgen over de mogelijkheden van de website Relevant. Met uw eigen profiel op de website Relevant kunt u in contact komen én blijven met andere externe veiligheidprofessionals. Of een discussie starten om antwoord te krijgen op uw externe veiligheidsvraag.

Saxion Hogescholen
Informatie over scholing Externe Veiligheid en onderzoek mogelijkheden vanuit het lectoraat Risicobeheersing.

Verbeterprogramma Groepsrisico
Bij ruimtelijke ontwikkeling in Nederland is de veiligheid van groepen mensen niet altijd een vanzelfsprekende factor. Het Verbeterprogramma Groepsrisico wil daar verandering in brengen. Binnen het programma bestaan Regioteams. Zij zijn gericht op Samenwerken en Doen. Kom de eerste resultaten bekijken, kijk of u wilt meedoen en hoor wat de plannen zijn.

VVM, netwerk van milieuprofessionals
De VVM, medeorganisator van het Relevant Jaarcongres 2013, is een inspirerend (kennis)netwerk voor milieuprofessionals. Voor zo’n 2.000 milieuprofessionals vormt de VVM al vele jaren een inspirerend kennis- en relatienetwerk. Naast Tijdschrift Milieu organiseert de VVM jaarlijks tientallen themabijeenkomsten, waar leden gratis of met korting aan kunnen deelnemen. De 22 vaksecties, waaronder de sectie Externe Veiligheid, zorgen voor de kwalitatieve inhoud van de bijeenkomsten, Tijdschrift Milieu en de VVM in het algemeen. Als lid van VVM kunt u deelnemen aan deze secties. Verder profiteren de leden van korting op relevante vakbladen, congressen en opleidingen van andere organisaties.

Terug naar Programma jaarcongres Relevant 2013