Nieuws

19 november is het zover: Jaarcongres Relevant 2019

Geplaatst op: 12 november 2019

Hét congres voor iedereen die werkzaam is op het gebied van Externe Veiligheid vindt dit jaar plaats op 19 november in hotel Casa te Amsterdam en staat dit jaar in het teken van veilige transitie. Waarbij ingegaan wordt op actualiteiten en transparantie. Bij het congres wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Programma

 • 09:00 Ontvangst met koffie & thee
 • 09:30 Plenair: Welkom en opening door Arie Deelen, dagvoorzitter Paneldiscussie: Energietransitie en nieuwe risico's De energietransitie is in volle gang. Op alle fronten worden initiatieven ontplooid, hierbij ontstaan soms ook nieuwe veiligheidsrisico’s. Voor deze nieuwe ontwikkelingen is nog niet altijd adequate wet- en regelgeving ontwikkeld. Waar lopen initiatiefnemers zoals Air Liquide tegenaan, wat is de rol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hoe kan een kennisinstelling zoals het Instituut voor Fysieke Veiligheid hierin ondersteunen. Met: mr. Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico's bij het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat, dr. ir. Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid en Jaap Oldenziel, manager Public Affairs bij Air Liquide
 • 10:30 Pauze
 • 11:00 Ronde A: Infosessies
 • 11:45 Zaalwissel
 • 12:00 Ronde B: Infosessies
 • 12:45 Lunchpauze
 • 13:45 Plenair: Actuele Ontwikkelingen, wat staat de EV'er te wachten door prof. dr. ir. Marjolein van Asselt, raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid Marjolein gaat in op de actualiteit: wat speelt er in het werkveld van de EV’er, welke ontwikkelingen spelen rondom de Omgevingswet, hoe ga je om met transparantie tussen overheid, bedrijfsleven en burger en welke andere ontwikkelingen ziet zij in het Externe Veiligheid veld. De trend is verdichten, wat betekent dit voor EV door Jolanda Trijselaar, directeur bij de Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) We zien een algehele trend van binnenstedelijk verdichten. Welke risico’s en uitdagingen brengt dit met zich mee in relatie tot Externe Veiligheid?
 • 15:00 Zaalwissel
 • 15:15 Ronde C: Workshops
 • 16:30 Borrel

Meer informatie over de deelsessies vindt je hier.

Heb je je nog niet aangemeld, meld je dan hier aan