Nieuws

26 maart 2009 - Kennismiddag IPO-project Stand der Veiligheidstechniek

Geplaatst op: 23 maart 2009

De afgelopen 2 jaar is gewerkt aan het IPO project Stand der veiligheidstechniek. Binnen dit project worden 2 kennisdocumenten opgeleverd, te weten 'Vloeibare bulk op- en overslag in tanks' en 'procesbeveiligingen' Op *donderdagmiddag 26 maart 2009 aanstaande* zullen beide documenten in een kennismiddag worden gepresenteerd. Deze kennismiddag zal plaatsvinden in de Jaarbeurs te Utrecht van 13.00 uur tot ca. 16.30 uur.

Met subsidiëring van programma's wil het Rijk in de periode 2006-2010 een kwaliteitsimpuls geven aan de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. Het programma stimuleert provincies en gemeenten om de externe veiligheidsproblematiek gezamenlijk aan te pakken, terwijl tegelijk kennis en ervaring wordt opgedaan met nieuwe elementen in het externe veiligheidsbeleid.

Verder zal er in het programma het OP-Zuid-project 'Inherent veiliger produceren' worden toegelicht waaraan de provincies Zeeland, Noord-Brabant en de DCMR vanaf 2008 samen werken. Ingegaan zal worden op de achtergrond van de principes van inherente veiligheid en het ontwikkelde instrument (in de vorm van een webapplicatie) waarbij bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen doorlichten op het gebied van inherente veiligheid. Dit instrument bevindt zich momenteel in de testfase. Op welke wijze het instrument werkt en welke ervaringen dan zijn opgedaan komen aan de orde.

Deze kennismiddag is in de eerste plaats bedoeld voor vergunningverleners Wet milieubeheer en BRZO-inspecteurs welke werkzaam zijn bij een overheidsorganisatie. Uiteraard mogen andere geïnteresseerden zich ook aanmelden.

Het Kennisdocument industriële procesbeveiligingen en het Kennis Inventarisatiedocument vloeibare bulkop- en -overslag in tanks kunt u hier downloaden. Na afloop zullen beide documenten (digitaal) aan u worden uitgereikt.

U kunt zich tot 1 maart 2009 aanmelden voor deelname aan deze middag via het volgende mailadres: IPOinfomiddag@gmail.com.

Wij verzoeken om hierbij de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam
  • Functie
  • Organisatie
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Email adres

Let op!! want het aantal personen dat kan deelnemen is beperkt. Uitnodigingen voor deelname worden verzonden op volgorde van binnenkomst.