Nieuws

Toelichting Ontwerp Veilige Omgeving 2022. Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid

Geplaatst op: 24 januari 2023

De eerste versie van deze ‘Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid’ is al in 2018 opgesteld. Op basis van nieuwe inzichten uit interviews en workshops is een nieuwe versie opgesteld.

Bouwsteendocument
Ontwerp Veilige Omgeving heeft de in 2018 opgestelde aanpak voor het maken van een Bouwsteen Omgevingsveiligheid geactualiseerd. Door nieuwe inzichten over de werking van de instrumenten onder de Omgevingswet en een beter zicht op het nieuwe beleid voor omgevingsveiligheid was een actualisatie op z’n plaats.

Ten behoeve van de actualisatie zijn workshops georganiseerd met adviseurs van stedenbouwkundige bureaus. In deze workshops stonden vooral de ruimtelijke processen centraal. Vanuit deze bril zijn de nieuwe uitdagingen voor omgevingsveiligheid beoordeeld. Na de workshops is een aantal gemeenten geïnterviewd over de wijze waarop ze omgevingsveiligheid een plek hebben gegeven in de nieuwe omgevingsvisie en het omgevingsplan. De gemeenten Tilburg, Amsterdam en Dordrecht zijn geïnterviewd. De input van de workshops en interviews vormt de basis voor de vernieuwing van de handleiding.

Met deze input is de ‘Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid’ opgesteld. Het is een heel praktische handleiding waarin het proces is beschreven om tot nieuwe keuzes voor omgevingsveiligheid te komen. Daarmee is het een handige tool voor gemeenten en haar adviseurs (omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) om in stappen te komen tot inzicht en keuzes voor omgevingsveiligheid.

Ontwerp Veilige Omgeving heeft de ambitie om in 2023 om de gebruiksvriendelijkheid van de handleiding te verhogen. Na de publicatie van deze eerste versie zal in 2023 een nieuwe versie van deze handleiding verschijnen.

Het bouwsteendocument vindt u hier.

Insipratiesessies/Materclasses
Om de kennis en tips die zijn opgenomen in dehandleiding te ontsluiten is een ‘Inspiratiesessie - Omgevingsveiligheid als volwaardig belang in visie en plan’ ontwikkeld. Het gaat om een online webinar waarin de deelnemers in ongeveer 1,5 uur worden meegenomen in de kern van de vernieuwing van het beleid voor omgevingsveiligheid en de wijze waarop gemeenten hiermee kunnen en moeten omgaan in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

De inspiratiesessie is op 26 april 2022 getest voor een groep stedenbouwkundigen, bestuurskundigen en veiligheidskundigen met affiniteit met het thema omgevingsveiligheid. De feedback van de deelnemers is verwerkt. Daarmee is de ‘inspiratiesessie’ klaar om uitgevoerd te worden in 2023.

Publicatie boek
EEN VEILIG IDEE. E-BOOK OVER DE VEILIGE LEEFOMGEVING
Ontwerp Veilige Omgeving lanceert een e-book over de veilige leefomgeving. Een veilig idee behandelt drie vragen over een veilige leefomgeving. Hoe krijg je grip op een veilige leefomgeving? Hoe pas je veiligheid toe? En: Wat is een veilige leefomgeving? Daarbij staan onder andere onderwerpen als de Omgevingswet en de nieuwe risico’s door de energietransitie centraal. Het e-book wordt aangevuld met citaten uit interviews, informatieve kaders met voorbeelden en facts & figures.

De drie hoofdstukken zijn gratis te downloaden op de website van OVO.