Nieuws

Advies over de resultaten van werkgroep 2 van het Verbeterprogramma verantwoording groepsrisico

Geplaatst op: 3 juni 2013

Het RIVE (samenwerkingsverband van Rijk, IPO en VNG over externe veiligheid) voert thans het verbeterprogramma verantwoording groepsrisico uit. In het kader van dit programma is de Adviesgroep Groepsrisico ingesteld met als doel het verbeterprogramma te toetsen op kwaliteit en draagvlak en aanbevelingen te doen over de implementatie.

De adviesgroep groepsrisico heeft nu advies uitgebracht over de rapportage van het Bureau Stedelijke Planning en het advies van Werkgroep 2 aan het RIVE over de implementatie.