Nieuws

Afronding Ontwerp Basisnet Spoor uitgesteld

Geplaatst op: 25 januari 2010

Het is niet gelukt het Ontwerp Basisnet Spoor eind 2009 af te ronden. Dit schrijft minister Eurlings in zijn brief aan de Tweede Kamer van 20 januari jl. De zorgvuldigheid vergt dat maatwerkoplossingen worden uitgewerkt voor de volgende onderwerpen:

  • de afronding van het overleg met 20 gemeenten over risicoreductie

  • de afspraken met het bedrijfsleven over verdere groeimogelijkheden van het vervoer van gevaarlijke stoffen na 2020.

Minister Eurlings verwacht dit voorjaar nadere informatie te kunnen geven over het Basisnet Spoor.