Nieuws

Afspraken met de LPG-sector te vrijblijvend

Geplaatst op: 1 april 2009

Als een tankauto is voorzien van een hittewerende coating, verkleint dat de riscio's bij de bevoorrading van LPG-stations. Afspraken met de LPG-sector blijken te vrijblijvend. Het is nu zaak de afspraken juridisch vast te leggen en wel zo effectief mogelijk. Het ministerie van VROM onderzoekt de mogelijkheden. De VNG vindt dat het voorschrift tot een hittewerende coating thuis hoort in transportwetgeving, niet in individuele milieuvergunningen.

Europees niveau

Het is geen goed idee om individuele milieuvergunningen aan pomphouders te voorzien van een voorschrift tot bevoorrading door tankauto´s met hittewerende coating.

De bezwaren van de VNG:

Het is strijdig met het principe dat milieuwetgeving geen aanvullende eisen mag stellen aan transportvoertuigen en transportverpakkingen met gevaarlijke stoffen.

Pomphouders zullen bezwaar maken wegens strijdigheid met Europese transportregelingen.

Een voorschrift tot een hittewerende coating hoort thuis in transportwetgeving. Er is niet aan te ontkomen dit op Europees niveau te regelen en dat kost tijd.

Uitstel termijn sanering

De LPG-sector is afspraken uit het convenant LPG-autogas over het aanbrengen van een hittewerende coating niet nagekomen. Van een juridische borging is voorlopig nog geen sprake. Zolang de kwestie niet is geregeld, krijgen gemeenten uitstel van de datum waarop volgens het BEVI de niet-urgente sanering van LPG-tankstations moet zijn afgerond (1 januari 2010). Dat hebben de VNG en het ministerie van VROM afgesproken. In brief aan VROM heeft de VNG haar standpunt uiteengezet.

bron: Gevaarlijke lading, nieuwsbrief maart 2009