Nieuws

Afspraken over verbeterde rampenbestrijding

Geplaatst op: 13 juli 2008

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft afspraken gemaakt met negen veiligheidsregio's over de kwaliteit van de rampenbestrijding. De afspraken staan in convenanten die op 9 juli in Utrecht ondertekend zijn.

De convenanten zijn afgesloten met de regio's Hollands Midden, Brabant-Noord, Kennemerland, Flevoland, Zeeland, Utrecht, Zuidoost-Brabant en Fryslân. Ook maakte Ter Horst afspraken met de regio Amsterdam-Amstelland.

Door de afspraken wordt het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het regionaal organiseren van de brandweer versneld aangepakt. Met de ondertekening hebben vijftien van de vijfentwintig veiligheidsregio's convenanten afgesloten met de minister.