Nieuws

AGS brengt advies uit over PGS12, opslag en verlading van ammoniak

Geplaatst op: 10 januari 2010

Op verzoek van de betrokken ministers beoordeelde de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen het deel van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen over opslag en verlading van ammoniak (PGS 12), uit 1999. PGS 12 wordt gebruikt bij vergunningverlening en handhaving op grond van de Wet milieubeheer en bij handhaving op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Meer informatie hierover treft u hier aan.