Nieuws

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen nog niet in werking getreden

Geplaatst op: 8 oktober 2014

Het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen is nog niet in werking getreden. De in werking treding hangt af van de afronding van de nahangprocedure van het Bevt in de Tweede Kamer.

Deze procedure zal worden afgerond met een debat na ontvangst van een brief van de staatssecretaris over de afwikkeling van het goederenvervoer tijdens de bouwperiode van het 3e spoor langs het Duitse deel van de Betuweroute. Die brief zal in oktober naar de Tweede Kamer worden gestuurd.