Nieuws

Bedrijfsleven stuurt brandbrief naar Eurlings over Basisnet Spoor

Geplaatst op: 9 mei 2010

Het bedrijfsleven vindt het vervoersvolume over het spoor langs Breda voor brandbaar gas (categorie A), dat volgens nieuwe berekeningen op circa 2.500 ketelwagens per jaar moet uitkomen, 'onaanvaardbaar laag'. Dat is de strekking van de brief van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) aan de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en VROM.

Bron: Gevaarlijke Lading