Nieuws

Bijeenkomst 4 november EV-eisen in ruimtelijke plannen

Geplaatst op: 23 oktober 2011

In 2009 is in het kader van het IPO programma onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden om niet-ruimtelijk gerelateerde externe veiligheidsmaatregelen in ruimtelijke plannen op te nemen. Dit onderzoek is in verband met de komst van het Wabo geactualiseerd.

Eind 2010 heeft DCMR Milieudienst Rijnmond een regionaal vervolgonderzoek uit laten voeren naar de juridische mogelijkheden van externe veiligheidsmaatregelen onder de Wro. In het rapport worden voorbeelden gegeven van de wijze waarop adviezen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in planregels kunnen worden vertaald en niet-juridische mogelijkheden om externe veiligheid vast te leggen. Tot slot zijn op basis van de bevindingen twee stroomschema’s opgenomen, waarin juridische, financiële, bestuurlijke en communicatieve mogelijkheden een plaats hebben gekregen. Het rapport zal binnenkort op www.relevant.nl gepubliceerd worden. De resultaten van het onderzoek worden op 4 november nogmaals gepresenteerd tijdens een bijeenkomst bij de DCMR. Voor deze bijeenkomst zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar gekomen. De bijeenkomst begint om 15.00u en wordt rond 17.30u afgesloten met een borrel. Belangstellenden kunnen zich tot en met donderdag 27 oktober aanmelding via een mail aan malrouce.noest@dcmr.nl. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marlouce Noest, telefoonnummer 010-2468444