Nieuws

Bijeenkomst PGS 29 op 11 november

Geplaatst op: 31 augustus 2011

Op 11 november organiseert de IPO-projectgroep PGS 29 een bijeenkomst waar door verschillende organisaties zal worden toegelicht hoe zij het proces van gap analyses en plan van aanpak met betrekking tot de PGS 29 hebben vorm gegeven.

Het doel van deze dag is om van elkaar te leren. Uiteraard kan ook uw netwerk op dit specialistische gebied verder worden uitgebreid.

De bijeenkomst is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en EV specialisten werkzaam bij provincies, gemeenten en milieudiensten. Ook medewerk(st)ers van brandweerorganisaties, Rijkswaterstaat en arbeidsinspectie zijn van harte uitgenodigd.

Bij voldoende interesse zal deze bijeenkomst op 11 november worden gehouden op een centrale locatie in Nederland, waarschijnlijk in Gouda.

Opgeven kon tot 10 september via het inschrijfformulier. Meer informatie kunt u opvragen bij Marcel den Boer.