Nieuws

Bovenregionale samenwerking tussen de overheids- en bedrijfsbrandweren ten behoeve van industriële incidentbestrijding

Geplaatst op: 25 maart 2019

Het IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten. Door landelijk samen te werken zijn deze incidenten sneller en effectiever te bestrijden.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de mogelijkheden voor een bovenregionale PPS ten behoeve industriële incidentbestrijding in Nederland. Mogelijkheden zijn onderzocht door middel van zowel literatuuronderzoek als interviews met beleidsbepalende personen van de OBRW en BBRW. De verkregen inzichten zijn vervolgens gebruikt om de contouren te schetsen van een bovenregionale PPS ten behoeve industriële incidentbestrijding.

Bron: IFV