Nieuws

BP en Shell willen Betuweroute gebruiken voor vervoer LPG

Geplaatst op: 10 april 2008

De oliebedrijven Shell en BP zijn bereid de Betuweroute te gebruiken voor hun LPG-transporten van Vlissingen naar het Duitse achterland. Minister Cramer heeft de Tweede Kamer hierover op 10 april een brief gestuurd.

Nu gebruiken beide bedrijven slechts op beperkte schaal de Betuwelijn. Het is de bedoeling dat dit vervoer snel uitbreidt. Het gebruik van de Betuweroute is een belangrijke stap naar een veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen.

De inzet van het kabinet was om zo veel mogelijk transporten van chemische stoffen via de binnenlandse vaarroutes te laten plaatsvinden. Veel afnemers van het LPG dat BP en Shell vervoeren, bevinden zich echter ver van de vaarroutes vandaan in het Duitse achterland.

Uit onderzoek van VROM, V&W en de twee olieconcerns blijkt dat de opening van de Betuweroute voor gevaarlijke stoffen en maatregelen op het spoor (bijvoorbeeld bloktreinen) een positief effect hebben op het oplossen van knelpunten. Het is de bedoeling zo veel mogelijk de treinroute door Brabant te ontzien; deze leidt langs veel steden in tegenstelling tot de Betuwelijn.