Nieuws

Brandveiligheid stationsgebieden in het gedrang

Geplaatst op: 23 maart 2009

Projectontwikkelaars lijken het niet altijd even nauw te nemen met de brandveiligheid bij de ontwikkeling van nieuwe stationsgebieden in Nederland. Men neemt onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevolgen van bijvoorbeeld een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dat geldt bijvoorbeeld bij de aanleg van de spoorzone in Breda.

NS Poort, het ontwikkelbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen, ziet hier af van het brandwerend maken van de gebouwen die de komende jaren op luttele meters van het spoor verrijzen, zo meldt De Stem.

Ook in Arnhem

De gemeente Breda had NS Poort opgedragen die maatregel te treffen, maar het ontwikkelbedrijf weigerde en stapte naar de rechter. Die stelde NS Poort in het gelijk, omdat gemeenten op basis van de huidige wetgeving de naleving van dergelijke voorschriften niet kan afdwingen. In Arnhem spelen soortgelijke problemen, terwijl in Amsterdam, pal achter de haven, zelfs een hotel is gebouwd boven het spoor. Het CDA vindt dat dit hiaat in de wetgeving op korte termijn moet worden gedicht. "Daar mag niet langer mee gewacht worden", stelt het Brabantse Kamerlid Ruud van Heugten. "Temeer omdat er in de Brabantse steden veel plannen voor de ontwikkeling van spoorzones liggen. Als daar eenmaal een bouwvergunning voor is afgegeven, ben je te laat."

Zorgelijk

De Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders, waarin de vier grootste spoorvervoerders van Nederland zich hebben verenigd, noemt, bij monde van haar woordvoerder Johan ter Poorten, de situatie in Breda 'zorgelijk'. Temeer omdat in Breda 0ok geen voorziening lijkt te worden getroffen voor de bestrijding van zogeheten 'plasbranden'. Dat zijn branden die na een ongeval worden veroorzaakt door weglekkende vloeistof uit een wagon. Dergelijke branden kunnen in korte tijd zo'n intense hitte veroorzaken, dat andere, niet lekkende wagons exploderen. Om dit scenario te vermijden, worden ondermeer aparte rioleringssystemen aangelegd, zodat de ontsnapte vloeistof snel wordt afgevoerd. Maar in het nieuwe stationsgebied van Breda lijkt ook van zo'n systeem geen sprake te zijn. Tot ongenoegen van de grootste railvervoerder van Nederland, DB Schenker. "Het wordt tijd dat projectontwikkelaars, zoals in de spoorzone in Breda, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen", zegt woordvoerder Jelle Rebbers.

Economisch haalbaar

"Dat is makkelijk gezegd", reageert NS Poort-woordvoerder Peter Slangen. "Waarom moet een ontwikkelaar volledig opdraaien voor dit soort zaken. Deze veiligheidseisen stellen de economische haalbaarheid van een project flink op de proef. Financieel groeien bij ons de bomen ook niet tot in de hemel." Bovendien, zegt Slangen, zijn de eerste gebouwen in de Bredase spoorzone wel degelijk van een brandwerende coating voorzien. "Maar ik kan u niet zeggen of we dat bij de rest van de gebouwen ook zullen doen." De gemeente Breda heeft het ministerie van VROM om opheldering gevraagd na de uitspraak van de rechtbank. Woordvoerster Sonja van Ginneken: "VROM stelt richtlijnen op waar de bouw in spoorzones aan moet voldoen. Maar dan moeten wij wel in staat zijn ontwikkelaars die richtlijnen op te leggen. Want wij willen een zo veilig mogelijke spoorzone." Zie ook De Stem

Bron: Gevaarlijke lading, vaktijdschrift voor vervoer, op- en overslag gevaarlijke stoffen, 24 maart 2009