Nieuws

Brandweer onderzoekt satelliettoepassing voor emissie gevaarlijke stoffen

Geplaatst op: 11 januari 2017

De mogelijkheden om de omvang en de inhoud van de uitstoot van gevaarlijke stoffen in de lucht te bepalen, zijn momenteel nog beperkt.

Bij incidenten wil de brandweer deze meetgegevens snel en nauwkeurig hebben, met name om maatschappelijke onrust te vermijden. Om hier een antwoord op te vinden neemt de brandweer sinds dit jaar deel aan een onderzoek om de emissie van gevaarlijke stoffen met gebruikmaking van satellieten vast te stellen. Dit onderzoek is inmiddels ingebracht in het satelliettoepassingsprogramma van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

De brandweer werkt voor het onderzoek naar satelliettoepassing voor emissie van gevaarlijke stoffen samen met de Technische Universiteit Delft. De universiteit zet hiervoor vanaf januari 2017 meerdere BSc-studenten in. Er wordt in het onderzoek geprobeerd antwoord te geven op de vraag of satellieten zichtbaar kunnen maken wat de aard en omvang is van de wolk en welke gevaarlijke stoffen mogelijk vrijkomen. Zo kan nauwkeurig worden bepaald waar de wolk zich bevindt, hoe de wolk zich verspreidt (driedimensionaal) en wat de samenstelling is van de gevaarlijke stoffen. Wat zit er precies in de wolk en wijzigt de samenstelling hiervan tijdens het incident?

Resultaten gepresenteerd tijdens internationaal congres

Na afloop van het onderzoek wordt door de onderzoekers een internationaal congres georganiseerd waar de resultaten worden gepresenteerd. Ook vanuit Amerika is veel belangstelling voor de Nederlandse onderzoeken. Het Department of Homeland Security volgt de uitkomsten met grote interesse en werkt waar mogelijk mee om te komen tot verdere resultaten.

Andere diensten

Naast de brandweer zijn ook andere diensten geïnteresseerd in mogelijke toepassing van deze data om (pro)actief te kunnen inspelen en sneller besluiten te kunnen nemen bij een groot incident met gevaarlijke stoffen. Moet er bijvoorbeeld worden geëvacueerd? Moet er opvang worden geregeld voor omwonenden?

Innovatiecongres

In november 2016 presenteerden Brandweer Nederland en het IFV in samenwerking met de Technische Universiteit Delft dit idee tijdens het Innovatiecongres van het Ministerie van VenJ. Op dit congres komen publiek, privaat en wetenschap bij elkaar komen om innovatie te beleven en een stap verder te brengen. Innovaties helpen het ministerie te veranderen en bieden kansen om Nederland veiliger te maken. Tijdens dit congres presenteerden Brandweer Nederland en het IFV ook al de meerwaarde van het gebruik van satellietdata bij natuurbrandbeheersing.

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid