Nieuws

Brief aan de 2e Kamer over de uitvoering motie warme-BLEVE-vrij (WBV) rijden

Geplaatst op: 14 maart 2010

In de motie Van Gent wordt de regering opgeroepen zich maximaal in te spannen om tot concrete afspraken met het bedrijfsleven te komen over warme-BLEVE-vrij (WBV)rijden, en maatregelen om herroutering te bevorderen nadrukkelijk als alternatief achter de hand te houden.

In zijn brief van 5 maart 2010 informeert minister Eurling de Tweede Kamer over de stand van zaken.