Nieuws

Brief minister V&W van 4 december over de basisnetten weg, water en spoor

Geplaatst op: 16 december 2008

Op 4 december heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de ontwerpen voor de Basisnetten Water en Weg aanbiedt.

Tevens informeert hij de Kamer over de stand van zaken van het concept-ontwerp Basisnet Spoor en geeft hij aan hoe de Basisnetten in regelgeving worden verankerd.

Voor de brief en bijlagen klik hier