Nieuws

BRZO-Academie officieel geopend

Geplaatst op: 5 april 2009

De BRZO-Academie is op 2 april officieel van start gegaan. Toezichthouders van brandweer, Arbeidsinspectie en milieubeheer, die samen toezien op de meest risicovolle bedrijven, kunnen nu terecht bij één gespecialiseerd opleidingsinstituut. Frans Janssen van het Landelijk regieteam (LAT) BRZO opende de Academie en noemde de samenwerking 'uniek in inspectieland'.

Succesvolle samenwerking "Opleiding is de belangrijkste pijler voor deskundig en professioneel toezicht", verzekerde Janssen tijdens de feestelijke bijeenkomst bij SenterNovem in Den Haag. De BRZO-Academie is een initiatief van het LAT BRZO, dat sinds 2006 de drie inspectiepartijen ondersteunt bij het verbeteren van het gezamenlijke veiligheidstoezicht op bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Volgens Janssen staat de Academie symbool voor de succesvolle en intensieve samenwerking. "Kennis was voorheen iets om voor jezelf te houden en waaraan je macht ontleende. Maar samen kennis delen vind ik van grote kracht getuigen."

Verplichte kost De BRZO-Academie richt zich in eerste instantie op het verbeteren van inspectievaardigheden met opleidingen als audittechnieken, inspectiemethodiek en basiskennis BRZO. Een aantal opleidingen is verplichte kost voor toezichthouders. De Academie wil het opleidingsaanbod op termijn uitbreiden, bijvoorbeeld met vakinhoudelijke opleidingen over explosieveiligheid en opslagtanks. Een combinatie van Chorda BV en Stichting PHOV (Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde) is na een Europees aanbestedingstraject geselecteerd om de komende drie jaar alle opleidingen te verzorgen.

BRZO-toezicht De doelgroep van de BRZO-Academie bestaat uit circa 180 BRZO-toezichthouders van de Arbeidsinspectie, brandweer en het bevoegd gezag Wet milieubeheer (gemeente, milieudienst of provincie). Zij zijn (gedeeltelijk) betrokken bij het toezicht op de 400 BRZO-bedrijven in Nederland, variërend van complexe chemische procesindustrie tot eenvoudige opslagbedrijven. De brandweer controleert de voorzieningen voor rampenbestrijding, de Arbeidsinspectie neemt de arbeidsveiligheid onder de loep en milieubeheer beoordeelt het risico voor de directe omgeving van het bedrijf. Samen vormen zij één inspectieteam.

Lees meer over de BRZO-Academie en bekijk het opleidingsaanbod.