Nieuws

BRZO inspectierapport Odfjell openbaar

Geplaatst op: 28 juni 2012

Vrijdag 15 juni is in de media gesproken over het BRZO-rapport dat is opgesteld door de Inspectie SZW, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond naar aanleiding van de BRZO-inspectie bij Odfjell op 6 en 7 maart 2012. Het BRZO-rapport is nu openbaar.

Het rapport is vastgesteld op 4 mei. Conform de vaste procedure voor het openbaar maken van deze rapporten heeft het bedrijf de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen en zo nodig een voorlopige voorziening te vragen bij de rechtbank om openbaarmaking te voorkomen. Deze termijn is nu verstreken en daarmee is het rapport openbaar. Meer informatie en het inspectie rapport zijn te vinden op de website DCMR.