Nieuws

B&W Apeldoorn ongerust over chloortrein en Basisnet Spoor

Geplaatst op: 24 april 2008

B&W van de gemeente Apeldoorn hebben het Kabinet een brief gestuurd omdat zij ongerust zijn over de tijdelijke terugkeer van chloortreinen door Apeldoorn. Zij maken zich bovendien zorgen over de gevolgen van het Basisnet Spoor voor de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Tot 2006 reden er jarenlang chloortreinen door Apeldoorn die op weg waren van Hengelo en Delfzijl naar het Botlekgebied. In het convenant dat gesloten werd om deze transporten te beëindigen, staat dat het transport 'incidenteel' mag worden hervat als er onderhoud aan de fabrieken plaatsvindt. Dat onderhoud vindt nu plaats met als gevolg dat er in maart en april 12 chloortreinen door Apeldoorn rijden. De gemeente kaart haar zorgen over dit transport aan in een brief aan het Kabinet. Zij vraagt de minister alles in het werk te stellen om ook incidenteel transport van chloor door woongebieden in de toekomst te voorkomen.

In dezelfde brief gaat de gemeente Apeldoorn in op de ontwikkelingen rond het Basisnet Spoor. Bij de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen rond het spoor is Apeldoorn ervan uitgegaan dat het spoortraject Amersfoort-Apeldoorn-Deventer een Categorie 3 route wordt. Voor deze categorie gelden geen beperkingen voor ruimtelijke ontwikkeling.

Uit een brief van minister Eurlings aan de Tweede Kamer van december 2007 maken B&W echter op dat de minister overweegt de Categorie 3 indeling ter discussie te stellen. Dit doet hij op basis van de verwachting van Prorail dat het vervoer van gevaarlijke stoffen flink zal toenemen. Een Categorie 3 indeling betekent voor de gemeente Apeldoorn dat de uitvoering van bestaande plannen voor stedelijke ontwikkeling veel moeilijker of zelfs onmogelijk worden. De gemeente vraagt de minister dan ook de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn-Deventer overeenkomstig de oorspronkelijke opzet van het Basisnet Spoor in te delen als Categorie 3 route.