Nieuws

Chemische opslagbedrijven zetten chemiebank op

Geplaatst op: 17 november 2009

De chemische opslagbedrijven verenigt in de VNCW hebben in samenwerking met de VHCP een chemiebank opgezet. Dit als projectresultaat van de tweede expertmeeting van VROM. De chemiebank biedt een ontsluiting van informatie over stoffen en bluseigenschappen.

Uiteindelijk doel is een breed informatieplatform te bieden waar ontwikkelingen op het gebied van stoffen, brandbestrijdingseigenschappen en brandbestrijdingssystemen elkaar ontmoeten.De website gaat een overzicht bieden van stoffen waarbij het bijbehorende brandbestrijdingsysteem niet altijd duidelijk is. Daarnaast wordt toegang geboden tot MSDS databanken en is een overzicht samengesteld van sprinklernormen en - standaarden. Hoewel de website nog in de kinderschoenen staat zijn de eerste resultaten zichtbaar. Het is de verwachting dat in de toekomst nog meer 'problematische' stoffen en ook meer testresultaten gepresenteerd kunnen worden.

Informatie over stoffen en het bijbehorende brandbestrijdingsysteem zijn niet altijd duidelijk. De veiligheidsbladen zijn nogal eens gebrekkig opgesteld, spreken elkaar soms tegen en geven zelden aan welk brandbestrijdingssystemen wel en welke niet van toepassing zijn. Naast deze problematiek worden opslagbedrijven ook nog eens geconfronteerd met normen en memoranda van brandbestrijdingsystemen die voortdurend aan verandering onderhevig zijn.

Voor de continuïteit na de opzet van de chemiebank wordt nog steun gezocht bij overheden en marktdeelnemers. Verder moeten nog een aantal knelpunten worden geslecht en worden belanghebbenden gevraagd input aan te leveren.