Nieuws

Chloortransport AkzoNobel

Geplaatst op: 22 maart 2017

In de periode van 10 maart tot eind april van dit jaar vinden wederom chloortransporten per spoor plaats vanuit Duitsland naar het Botlekgebied. Dit gebeurt over de Betuweroute.

De precieze data en tijden zijn niet openbaar gemaakt, maar het gaat om ongeveer elf transporten. De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben de gemeenten langs het spoor hierover geïnformeerd. De transporten vinden plaats vanwege een onderhoudsstop bij de chloorfabriek van AkzoNobel in de Botlek.

Het chloorconvenant tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en AkzoNobel is op 31 december 2015 beëindigd. Men is nu in onderhandeling over het toekomstige beleid en beziet of het mogelijk is de transporten definitief te beïndigen.

Bron: Gevaarlijke lading