Nieuws

Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers vastgesteld

Geplaatst op: 20 juli 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Circulaire (rondschrijven) over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers opgesteld. De circulaire gaat over de opslag van batterijen (en cellen) en over het gebruik in grotere energieopslagsystemen (buurtbatterijen).

Grote hoeveelheden batterijen leiden tot risico's De energietransitie betekent een toename van het batterijgebruik. Vooral oplaadbare lithium-ion energiedragers worden steeds vaker gebruikt in huishoudens, voertuigen en energiesopslagsystemen (EOS’en) of buurtbatterijen. De meeste lithium-ion energiedragers zijn veilig. Toch kan door oververhitting een 'thermal runaway' ontstaan. Dit leidt tot een felle en lastig te bestrijden brand. Ook komen er giftige stoffen vrij. Hierdoor zijn risico's voor de omgeving niet uitgesloten. Dit speelt vooral als het om grotere hoeveelheden energiedragers gaat.

Belangrijke partijen zijn betrokken bij opstellen circulaire Vertegenwoordigers vanuit de branche hebben meegedacht over de inhoud van de circulaire. Ook vertegenwoordigers van gemeenten (vergunningverleners en toezichthouders), de brandweer en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben een bijdrage geleverd. Een conceptversie van de circulaire is in februari 2020 gepubliceerd, waardoor iedereen een reactie heeft kunnen geven.

Circulaire geeft advies over maatregelen Het doel van de circulaire is het geven van adviezen aan het bevoegd gezag (gemeenten) en bedrijven. Deze adviezen gaan over maatregelen en handelingen om de veiligheid in de omgeving van locaties van opslag van lithium-ion cellen en batterijen en EOS’en te verhogen.

Deze circulaire moet leiden tot:

  • Bewustwording van de risico’s die gaan over lithium-ion energiedragers;
  • Vergroting van de veiligheid rond opslag van lithium-ion energiedrager en gebruik van een EOS;
  • Meer eenduidige toepassing van veiligheidsmaatregelen;
  • Vergroting van de kennis over maatregelen voor de lithium-ion energiedragers.

Lees hier de definitieve circulaire