Nieuws

Concept PGS 26 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Geplaatst op: 16 januari 2018

Het concept van PGS 26 ‘CNG en LNG, veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen' is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

PGS 26 In PGS 26 worden doelen en maatregelen beschreven voor het bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen voorzien van een CNG- en/of LNG-installatie. Hier vallen ook voertuigen onder die niet aan het wegverkeer deelnemen, zoals heftrucks en tractoren.

Verschillen met de huidige versie van PGS 26

  • De reikwijdte is uitgebreid van alleen CNG naar ook motorvoertuigen met LNG als brandstof;
  • PGS 26-nieuw heeft ook betrekking op het buiten stallen van motorvoertuigen met een CNG- en/of LNG-installatie.

Daarnaast is PGS 26 omgezet naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast.

Bron: