Nieuws

Concept PGS 35 - afleverstations waterstof voor voertuigen gereed

Geplaatst op: 24 juli 2017

Het concept van PGS 35 ‘Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen’ volgens de Nieuwe Stijl is gereed voor commentaar.

De PGS 35 heeft betrekking op wegvoertuigen die waterstof gebruiken (via de brandstofcel). Om de marktintroductie van dit soort wegvoertuigen verder mogelijk te maken gaan het Rijk, koplopers uit de gas- en auto-industrie en decentrale overheden de komende jaren kennis en ervaring opdoen met o.a. de aanleg van waterstoftankstations. PGS 35 geeft in deze fase randvoorwaarden voor veiligheid ten bate van de vergunningverlening.

Belangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 35 zijn: • de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (o.a. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s); • een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht; • het op een heldere en transparante manier weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen; • als PGS-team zorgdragen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast.

Meer informatie concept PGS 35 en indienen commentaar