Nieuws

Concept PGS28 NS gereed voor commentaar

Geplaatst op: 3 april 2018

Het concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen is gereed voor commentaar.

Het doel van PGS 28 is om de risico’s te beheersen van de opslag en aflevering van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks en de risico’s van het verwijderen van ondergrondse opslagtanks. PGS 28 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl.

Bron: PGS: