Nieuws

Congres Ruimte voor Veiligheid? goed bezocht

Geplaatst op: 11 december 2006

Op 12 december kwamen meer dan 200 professionals naar het congres 'Ruimte voor veiligheid?' in Rotterdam. Medewerkers ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en brandweer van gemeenten en provincies kwamen naar het congres om te leren van anderen en hun ervaringen te delen. In parallelle sessies werden praktijkvoorbeelden gepresenteerd.

Zo werd vanuit Sittard-Geleen aangegeven hoe buisleidingen, waar gevaarlijke stoffen doorheen gaan, ruimtelijk worden ingepast. Breda presenteerde de totstandkoming van de Routering gevaarlijke stoffen in de gemeente. De gemeente Goes en de milieudienst West-Brabant presenteerden hoe zij externe veiligheid in een bestemmingsplan opnemen. En de brandweer Midden en West-Brabant gaf aan hoe zij haar adviesrol heeft georganiseerd. Het tweede deel van de middag spraken de deelnemers met elkaar aan de hand van een casus. De casus gaf inzicht in de belangen die vanuit Ruimtelijke Ordening, externe veiligheid en Brandweer spelen bij de inrichting van een gebied.

Het congres is georganiseerd met medewerking vanuit VNG, IPO en NVBR. De uitvoering lag in handen van het uitvoeringsteam 'Relevant, netwerk externe veiligheid' dat dit jaar is opgericht. Relevant zal vanaf nu jaarlijks een congres over externe veiligheid voor professionals bij de overheid organiseren.