Nieuws

Controle op veiligheidsadviseur bij vervoer gevaarlijke stoffen

Geplaatst op: 20 juni 2011

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) besteedt vanaf juli 2011 tot juli 2012 bij gevaarlijke stoffen bedrijven tijdens bedrijfsinspecties extra aandacht aan het onderwerp veiligheidadviseur.

Bedrijven die handelingen verrichten met gevaarlijke stoffen (zoals verpakken, beladen, vullen, lossen) die worden vervoerd over de weg, over de binnenwateren en per rail, zijn sinds 1 januari 2000 wettelijk verplicht één of meer veiligheidsadviseurs te benoemen.

Meer informatie