Nieuws

Cramer dreigt provincies en gemeenten over opslag brandgevaarlijke stoffen

Geplaatst op: 11 november 2009

Minister Cramer heeft provincies en gemeenten tot de zomer 2010 tijd gegeven om de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen op orde te brengen.

Uit een rapport van de VROM Inspectie is gebleken dat bij veel bedrijven de vergunningen van onvoldoende kwaliteit zijn. Bovendien schiet de handhaving door provincies en gemeenten vaak tekort.

De komende maanden zal de VROM Inspectie extra alert zijn en gemeenten en provincies sommeren hun vergunningen op orde te brengen. Als dit niet lukt, overweegt de minister de noodzakelijke maatregelen af te dwingen met een rechtstreeks werkende wettelijke regeling.