Nieuws

Drie projectaanvragen ontvangen bijdrage uit het ontwikkelbudget omgevingsveiligheid

Geplaatst op: 15 januari 2024

Van 1 september tot 15 oktober 2023 stond de zesde inschrijftermijn van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid open. Dit ontwikkelbudget is beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het is bedoeld voor projecten die bijdragen aan een goede voorbereiding van overheden op ontwikkelingen die de omgevingsveiligheid kunnen beïnvloeden.

Drie nieuwe projecten omgevingsveiligheid
Voor de zesde inschrijftermijn van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid zijn 6 aanvragen ingediend. Er zijn drie aanvragen gehonoreerd.

Projectnaam

Aanvrager

Zonneparken en natuurbranden

NIPV

Draaiboek toekomstige borging traineeship omgevingsveiligheid en energietransitie

NIPV

Borging omgevingsveiligheid in de omgevingsvergunning voor activiteiten in de energietransitie

ODNZKG

Kennis over omgevingsveiligheid delen
De resultaten van deze en van de 26 andere projecten, die mede mogelijk zijn gemaakt door een bijdrage uit het ontwikkelbudget, worden tussentijds en aan het einde van de looptijd breed gedeeld via www.omgevingsdienst.nl. Er is dus voor overheden hierover veel kennis te halen en te delen.

Meer informatie over ontwikkelbudget
Op de website van Omgevingsdienst NL vindt u meer informatie over het ontwikkelbudget. Daar vindt u ook een overzicht waarin u meer kunt lezen over de gehonoreerde projectaanvragen, de scope van de projecten en de (beoogde) resultaten.

Eind januari 2024 wordt duidelijk of er nog een inschrijftermijn van het ontwikkelbudget volgt. Op www.omgevingsdienst.nl communiceren we hierover.

Vragen over het ontwikkelbudget
Neem dan contact op met Erica Graven, projectleider bij het Secretariaat MVO via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of door het sturen van een whatsapp naar 06 – 130 643 22. Erica neemt dan contact met u op.