Nieuws

Duurzame mobiliteit voor personen- en goederenvervoer over het spoor op termijn in zicht

Geplaatst op: 7 september 2010

Op 4 juni 2010 heeft het demissionaire kabinet een besluit genomen over de invulling en uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

In een strategisch plan is de voorkeursvariant uitgewerkt waarin is aangegeven op welke wijze op het spoor voldoende ruimte vrij gemaakt wordt voor zowel het groeiende personen- als goederenvervoer.

Men streeft er naar dat op termijn op de drukste trajecten in Nederland 6 intercitytreinen en mogelijk 6 sprinters per uur (spoorboekloos) zullen rijden.

Tegelijkertijd wordt de bereikbaarheid en veilige routering voor het transport van goederen over het spoor zoveel mogelijk gegarandeerd doordat bij de uitwerking van het PHS afstemming heeft plaatsgevonden met de plannen zoals opgenomen in het Basisnet Spoor.

Wil u meer weten over dit onderwerp dan kunt u dit lezen in de brochure Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.