Nieuws

Eindrapport Traject Bestuurlijke urgentie en groepsrisico als proces gereed

Geplaatst op: 26 juni 2012

In 2009 is een evaluatie uitgevoerd naar het instrument “verantwoordingsplicht groepsrisico”. Om de gesignaleerde tekortkomingen weg te nemen is het Verbeterprogramma groepsrisico gestart door het RIVE.

Van het deeltraject "Bestuurlijke urgentie en groepsrisico als proces" (getrokken door VNG) is het eindrapport opgeleverd.

De belangrijkste conclusies van de werkgroep zijn:

  • De opgave is in de kern een procesvraag dus niet zozeer gericht op de wat-vraag, maar veel meer op de hoe-vraag.

  • De wereld van de externe veiligheid is intern gericht. Het is tijd voor een volgende fase, waarin de blik naar buiten wordt verlegd.

  • Groepsrisico is wél interessant. Het heeft echter geen zin RO-ers uit te nodigen voor een EV-congres. Het heeft wel zin om je als EV-sector te profileren op een RO-congres.

  • Groepsrisico is een goed vehikel om bewust over veiligheid na te denken. Het is een waardevol instrument om bewust over veiligheid na te denken, mits niet te veel wordt gefocust op de cijfers.

  • Het doorlopen van de verplichte stappen leidt niet per se tot een goede verantwoording. Er moet aan een viertal nieuwe condities worden voldaan om te kunnen spreken van "goede praktijken".

  • Er is geen vanzelfsprekend aanspreekpunt van waaruit de inspanningen kunnen worden gecoördineerd.

Op dit moment is de projectgroep VGR van het RIVE aan zet: die is opdrachtgever namens Rijk, IPO, VNG en de NVBR.