Nieuws

Enquête Register Externe Veiligheid

Geplaatst op: 27 november 2019

Het ministerie van IenW werkt op dit moment aan het Register Externe Veiligheid en is op dit moment bezig om een communicatie-strategie op te stellen voor dit project. Om een goed beeld van de wensen en verwachtingen te krijgen, hebben zij een enquête op laten stellen. De enquête is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en adviseurs.

Werk jij vanuit je functie bij de gemeente, provincie of omgevingsdienst met data over externe veiligheid? Bijvoorbeeld met data over LPG tankstations, vervoer van gevaarlijke stoffen of explosieven? Met de komst van de Omgevingswet gaat er het e.e.a. veranderen omdat externe veiligheid een onderdeel vormt in de bestuurlijke afweging, bijvoorbeeld bij het opstellen van omgevingsplannen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht veel waarde aan je mening en nodigt je uit om de online enquête in te vullen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten van je tijd in beslag.

Vul hier de enquête in