Nieuws

Eurlings rapporteert Kamer over voortgang Basisnet

Geplaatst op: 11 december 2007

De voorstellen voor de basisnetten Water en Weg zijn eind 2007 in concept gereed. Een concept van het Basisnet Spoor komt in de loop van 2008 beschikbaar. De uitgewerkte voorstellen voor de drie basisnetten worden vervolgens gelijktijdig bestuurlijk afgestemd waarna ze aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Dat bericht minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer over de ambities, voortgang en planning van de totstandkoming van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen voor weg, water en spoor (Spoor 1 van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen).

Met de basisnetten moet een duurzaam evenwicht tussen ruimtelijke ontwikkelingen, vervoer van gevaarlijke stoffen en veiligheid gerealiseerd worden. Dit gebeurt door alle hoofdvaarwegen, rijkswegen en spoorwegen in te delen in categorieën, die verschillen in de mate waarin er beperkingen gelden voor vervoer en/of ruimtelijke ontwikkelingen. Beperkingen voor het vervoer worden vastgelegd in een gebruiksruimte, beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen in een veiligheidszone.

In de huidige beleidspraktijk bestaat een onderscheid tussen nieuwe en bestaande situaties. Dit onderscheid wordt opgeheven, wat betekent voor het Basisnet dat alle kwetsbare objecten binnen de veiligheidszones aan het plaatsgebonden risico 10-6 (de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen) moeten voldoen.

Bestuurlijke afspraken gerespecteerd

Voor het Basisnet wordt in kaart gebracht wat de consequenties zijn van het opheffen van het onderscheid tussen nieuwe en bestaande situaties. Daarbij zullen oplossingen in het vervoer, de infrastructuur en de ruimtelijke plannen worden onderzocht. Bestuurlijke afspraken zullen worden gerespecteerd.

Rond de jaarwisseling zal Eurlings de Tweede Kamer nader over de voortgang van Spoor 2 (permanente verbetering van de veiligheid) van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen informeren.

Klik hier voor het concept voorstel basisnet.