Nieuws

Europese conceptnorm voor crisismanagement beschikbaar voor commentaar

Geplaatst op: 15 maart 2018

Een crisis behoort tot de grootste uitdagingen waarmee een organisatie kan worden geconfronteerd. Recentelijk is een Europese conceptnorm gepubliceerd die richtlijnen bevat voor crisismanagement.

Een crisis kan grote consequenties hebben voor een organisatie. Daarnaast kan het leiden tot reputatieschade, het instorten van de bedrijfsactiviteiten en zelfs het voortbestaan van een bedrijf bedreigen. Het is dan ook van essentieel belang dat organisaties zich goed voorbereiden op mogelijke crisissituaties.

Onderwerpen die de Europese conceptnorm voor crisismanagement, prCEN/TS 17091, behandelt:

  • De basisprincipes van crisismanagement;
  • Het opbouwen van bekwaamheid voor crisismanagement;
  • Leiderschap in crises;
  • (Strategische) besluitvorming in crisissituaties;
  • Crisiscommunicatie.

Voor meer informatie over deze conceptnorm, neemt u contact op met Dick Hortensius of Merel Haverhals via mm@nen.nl.

Bron: Publicatiereeks gevaarlijke stoffen: