Nieuws

Externe veiligheid, scooters, pillen en drankgebruik

Geplaatst op: 24 november 2015

Hoe zien burgemeesters modernisering omgevingsveiligheid en risicocommunicatie eigenlijk? Op 29 oktober jl. sprak een aantal burgemeesters en directeuren in informele setting over risicocommunicatie en de modernisering van het externe veiligheidsbeleid.

Uit het verslag van deze bijeenkomst blijkt hoe gemeenten op bestuurlijk gebied tegen Modernisering omgevingsveiligheid en risicocommunicatie aan kijken. Er spreekt een grote belangstelling en betrokkenheid uit en men ondersteunt het nieuwe MOV-beleid. Wil je een kijkje in de wereld van de bestuurders en ontdekken wat omgevingsveiligheid, scooters, pillen en drank met elkaar te maken hebben? Lees dan het verslag!