Nieuws

Film over externe veiligheid beschikbaar

Geplaatst op: 8 december 2009

De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben films gemaakt over externe veiligheid voor _bestuurders_ en _burgers_.

De film die bestemd is voor bestuurders kan worden gebruikt ter ondersteuning als introductie bij besluiten waarbij externe veiligheid aan bod komt. Bijvoorbeeld voor communicatie over een externe veiligheidvisie, beleidslijn of een groepsrisicoverantwoording rondom een ruimtelijk besluit. De film is een hulpmiddel bij een dergelijk communicatietraject.

In de film voor burgers ligt de nadruk op wat externe veiligheid in een willekeurige gemeente voor de inwoners inhoudt. Gemeenten kunnen deze film gebruiken als onderdeel van het risicocommunicatiebeleid.

Meer informatie over de film kunt u opvragen bij Marlouce Noest, programmaleider programmafinanciering externe veiligheid bij de DCMR Milieudienst Rijnmond: marlouce.noest@dcmr.nl.