Nieuws

Fors minder gevaarlijke stoffen over Brabantroute

Geplaatst op: 6 februari 2008

Het aantal transporten van gevaarlijke stoffen over de Brabantroute gaat fors omlaag. Het ministerie van VROM en Shell bereikten een akkoord over de vermindering van het transport van LPG over deze goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Eindhoven.

Milieuminister Cramer hoopt binnen twee maanden ook met chemieconcern DSM afspraken te maken over het terugbrengen van het aantal ammoniaktransporten.

Vanuit Brabant en Limburg wordt al lang aangedrongen op een vermindering van het aantal gevaarlijke transporten per spoor.