Nieuws

Gasunie heeft per 1 januari 2012 op 101 locaties een risicoreducerende maatregel ingevoerd

Geplaatst op: 24 januari 2012

In het kader van de sanering van knelpunten Plaatsgebonden Risico (PR) heeft Gasunie per 1 januari 2012 op 101 locaties de risicoreducerende maatregel 'Strikte begeleiding van werkzaamheden' ingevoerd. Het betreft alle locaties waar de resp. gemeenten en Gasunie het er over eens zijn dat de grenswaarde van het PR bij kwetsbare bestemmingen als gevolg van de aanwezigheid van een aardgastransportleiding van Gasunie wordt overschreden.

De maatregelen zijn dus alleen ingevoerd in gemeenten die inmiddels, naar aanleiding van de brief die Gasunie in april 2011 aan de gemeenten heeft gestuurd, PR knelpunten aan Gasunie gemeld hebben en waarvan Gasunie ook vindt dat er sprake is van een PR knelpunt.

De maatregel is bij alle zo beoordeelde PR knelpunten ingevoerd, ook als deze maatregel het PR knelpunt niet volledig oplost. In die gevallen zullen in de loop van 2012 en 2013 in overleg met de gemeenten en de grondeigenaren nog aanvullende maatregelen worden getroffen.

Gasunie zal voor deze locaties een risicoreducerende factor van 2,5 in haar systemen inbrengen zodat bij een toekomstige opvraging door gemeenten van leidingdata ten behoeve van een CAROLA berekening deze risicoreductie zal worden meegenomen. Ook zal Gasunie de PR contouren opnieuw berekenen en aanleveren aan het Risicoregister. De verwachting is dat de gewijzigde contouren pas over enige tijd op de risicokaart zichtbaar zullen zijn.

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de regionale tracebeheerders van Gasunie, waarvan de contactgegevens hier zijn vermeld. Wij maken u er op attent dat zich in sommige gebieden personeelswisselingen hebben voorgedaan of gaan voordoen. Daarom is een nieuwe gebiedenkaart bijgevoegd (versie feb 2012)