Nieuws

Gasunie informeert gemeenten over groepsrisico aardgasleidingen

Geplaatst op: 11 juli 2012

De Gasunie heeft een nieuwe screening van het groepsrisico van haar aardgasleidingen uitgevoerd. Voor deze screening is gebruik gemaakt van het populatiebestand groepsrisico dat door het ministerie van I&M voor dit doel beschikbaar is gesteld.

De resultaten van de screening zijn beschikbaar voor de gemeenten in de vorm van CAROLA projectbestanden. In deze bestanden zitten zowel de informatie van de hogedruk aardgasleidingen als de bevolkingsdata uit het populatiebestand groepsrisico. Elke gemeente heeft inmiddels een brief van Gasunie gekregen waarin staat hoe de bestanden te downloaden zijn.

De vraag aan de gemeenten is om na te gaan of de gebruikte bevolkingsdata juist is. Het populatiebestand groeprisico kan onjuist zijn of niet de meest actuele bevolkingsdata bevatten. Ook de aanwezigen van evenementen moeten gecontroleerd en eventueel aangevuld worden. Als de bevolkingsdata niet juist is dan kan dit aangepast worden in het CAROLA projectbestand en kan de groepsrisicoberekening opnieuw worden gedaan.

Mocht blijken dat er een groepsrisico aandachtspunt is dan moet nagegaan worden of dit aandachtspunt (deels) veroorzaakt wordt door nog onbenutte bestemmingscapaciteiten. Is dat het geval dan wordt de gemeente dringend verzocht te onderzoeken of deze onbenutte bestemmingscapaciteiten kunnen worden gesaneerd uit de bestemmingsplannen.

De Gasunie wil graag op de hoogte gesteld worden van de uitkomsten van deze exercitie. De gemeenten kunnen tot 1 december 2012 de uitkomsten door te geven aan Gasunie. Dat kan door de CAROLA projectbestanden te mailen naar de Gasunie en daarbij te vermelden of er wel of geen groepsrisico aandachtspunten gevonden zijn.

De Gasunie zal een lijst opstellen van de gemelde groepsrisico aandachtspunten. In overleg met het ministerie van I&M zullen de groepsrisico aandachtspunten in volgorde van prioriteit worden geplaatst. Vervolgens zal de Gasunie de groepsrisico aandachtspunten gaan saneren. Sanering zal, voor zover mogelijk, uitgevoerd worden op basis van de risicoreducerende maatregelen genoemd in de Handleiding risicoberekeningen Bevb en voor zover het budget het toelaat.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier van de Gasunie of contact opnemen met de tracébeheerder van Gasunie in uw regio.