Nieuws

Gedeeltelijk herziene PGS 15 voor commentaar beschikbaar

Geplaatst op: 8 augustus 2010

Een concept van de geactualiseerde PGS 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS Projectbureau.

Het betreft een gedeeltelijke actualisatie, wat inhoudt dat slechts bepaalde stukken van de PGS zijn herzien. Commentaren die worden ingediend op stukken tekst die niet zijn aangepast zullen worden bewaard tot een volgende volledige actualisatie.

De geactualiseerde PGS 15 is opgesteld ter vervanging van de huidige PGS 15 uit juni 2005 en de daarop uitgebracht errata . De actualisatie heeft plaatsgevonden in het PGS 15 - team dat onderdeel is van de PGS Beheerorganisatie.

Het concept van PGS 15 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring aan de PGS Programmaraad en het Directeurenoverleg Externe Veiligheid worden voorgelegd.

lees verder