Nieuws

Geleerde lessen brand Kijfhoek

Geplaatst op: 13 februari 2012

De drie belangrijkste evaluaties van de brand op Kijfhoek op 14 januari 2011 zijn gebundeld.

Na de brand op Kijfhoek begin vorig jaar zijn er verschillende evaluaties gedaan. De drie belangrijkste evaluaties zijn op een rij gezet; de evaluatie van de gemeentelijke inzet bij de brand, een evaluatie van de multidisciplinaire onderdelen tijdens de bestrijding van het incident door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en evaluatie van het optreden van de brandweer door de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. De rode draden uit de evaluaties zijn de essentie van goede en actuele informatievoorziening, flexibiliteit in alarmering, een actieve en snelle crisiscommunicatie en het belang van een goed getrainde, geoefende en ervaren brandweer.

Belangrijkste lessen en aandachtspunten

Uit de drie evaluaties komt naar voren dat informatievoorziening en –management essentieel is bij het beheersen van een crisis. Over het algemeen bestond er bij de brand op Kijfhoek een goed beeld van het incident, maar in een aantal gevallen was extra behoefte aan actuele informatie bijvoorbeeld over de inhoud van de wagons. Dit punt is sterk verbonden met het onderzoek 'Weten wat er staat' van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Bij alarmering is flexibiliteit belangrijk. Er is erg snel opgeschaald waardoor de gemeentelijke processen ruim binnen de opkomsttijd actief waren. Ook is ervoor gekozen, ondanks een betrokkenheid van meerdere gemeenten, om praktische redenen “maar” tot GRIP3 op te schalen. Hierdoor is slagvaardig gehandeld en tijdswinst geboekt.

De crisiscommunicatie tijdens het incident was actief en snel. Goed zichtbaar is geworden dat gebruik van Twitter, de inzet van de rampenzender en het direct informeren van de aanwezige pers, toegevoegde waarde hadden.

De professionaliteit van de brandweerlieden door goede opleiding, oefening, kennis en ervaring met Kijfhoek, heeft ervoor gezorgd dat de juiste beslissingen genomen konden worden voor de inzet, maar ook ontruiming.

“We hebben achteraf enorm veel geluk gehad dat het niet uit de hand gelopen is. Je moet er niet aan denken wat er gebeurd was als de LPG-wagons ontploft waren”, aldus burgemeester Scholten. “Dit heeft ons wel geleerd dat we grote aandacht moeten hebben voor hoe we bij dergelijke complexe incidenten omgaan met de veiligheidsdilemma's voor de hulpverleners zelf.”

*Leren van incident

Van elk incident willen we leren. De conclusies en aanbevelingen uit de verschillende evaluaties worden dan ook opgevolgd door ofwel de gemeente, de brandweer en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

*Evaluaties

U kunt de drie evaluaties hier bekijken: