Nieuws

Gewijzigde eisen opslag vuurwerk vanaf 1 juli 2012

Geplaatst op: 4 juli 2012

Op 1 juli 2012 treden meerdere wijzigingen van het Vuurwerkbesluit in werking. Aanleiding voor de wijzigingen is de evaluatie van het Vuurwerkbesluit die in 2007/2008 is uitgevoerd.

Daarnaast heeft het Centrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op verzoek van de toenmalige Minister van VROM een aantal adviezen uitgebracht, die eveneens betrokken zijn bij de opstelling van het wijzigingsbesluit.

Meer informatie