Nieuws

Gezocht programmacoördinator Externe Veiligheid

Geplaatst op: 21 januari 2013

Binnen het bovenprovinciaal programma Externe Veiligheid is de vacature coördinator bovenprovinciaal programma Externe Veiligheid ontstaan. De coördinator stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma, een budget en een monitoringrapportage samen. Daarnaast zorgt de coördinator voor actieve coördinatie van de projecten en is projectleider Relevant.

In de komende twee jaar moet onder verantwoordelijkheid van de coördinator een transitie naar een toekomstbestendige borging van deskundigheid en netwerk voor Externe Veiligheid gemaakt worden. Gewerkt wordt vanuit het Provinciehuis te Den Haag, op de afdeling Mobiliteit en Milieu. Het betreft een functie op detacheringbasis tot 2015 vanuit een andere overheid.

De functieomschrijving van interprovinciaal programmacoördinator Externe Veiligheid:

 • Stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma, een budget en een monitoringrapportage samen;

 • Bewaakt de voortgang in de realisatie van de uitvoeringsvisie en het uitvoeringsprogramma;

 • Zorgt voor actieve coördinatie van de projecten ten aanzien van planning, voortgang, budget, kwaliteit resultaten en doorwerking/implementatie van de resultaten in samenspraak met projectleiders;

 • Stemt af met alle betrokkenen over de planning en voortgang van het gezamenlijke programma;

 • Ondersteunt de portefeuillehouder externe veiligheid in de strategische inbreng in de BOAG-M in overleg met de voorzitter van de werkgroep Veiligheid

 • Is projectleider voor Relevant en verantwoordelijk voor de transitie naar een toekomstbestendige borging van deskundigheid en netwerk voor Externe Veiligheid.

Functie-eisen

De interprovinciaal programmacoördinator Externe Veiligheid functioneert op academisch niveau en heeft de

volgende ervaring- en vaardigheden:

 • Ervaring met het coördineren in het openbaar bestuur, vooral tussen overheidsorganisaties;

 • Inhoudelijke kennis en ervaring met Externe Veiligheidsbeleid;

 • Vaardigheid in het coördineren van projecten in een complexe bestuurlijke omgeving;

 • Vaardigheid in het verkrijgen van afstemming en draagvlak tussen overheidsorganisaties en het opbouwen van een breed en divers netwerk;

 • Inhoudelijke vaardigheid met programma- en projectmanagement (planning, budgettering, voortgangsrapportages).

Gevraagde competenties

 • Strategisch vermogen, communicatief vaardig, een verbinder.

Salaris

Salarisschaal 12, maximaal

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie op detacheringbasis. De arbeidsvoorwaarden van uw huidige werkgever blijven van kracht.

Informatie

Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Aron Duindam, tel. 070-4417038. Solliciteren kan door uw brief of e-mail vóór 11 februari 2013 te sturen aan: Provincie Zuid-Holland t.a.v dhr A. Duindam, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.