Nieuws

Goederentreinen met gevaarlijke stoffen voortaan veiliger

Geplaatst op: 15 mei 2012

Treinwagons met tanks gevuld met brandbaar gas en wagons met brandbare vloeistof worden voortaan gescheiden vervoerd. Dit verkleint de kans op een grote gaswolkontploffing als er een lek ontstaat in de tank van een van de wagons.

Dat heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) afgesproken met producenten, vervoerders, beladers en ontvangers van gevaarlijke stoffen. Schultz: 'Door het slimmer samenstellen van goederentreinen wordt het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor veiliger. Dit is niet alleen goed nieuws voor vervoerders, maar vooral voor mensen die langs het spoor wonen.'

In het convenant dat de minister vandaag bij SABIC in Sittard ondertekende is vastgelegd dat de kans op een warme BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) moet worden verlaagd. Een warme BLEVE kan ontstaan als een wagon met brandbare vloeistof lek raakt in de directe nabijheid van een wagon met brandbaar gas. Hierdoor kan bij een brand de tank met brandbaar gas bezwijken. De reactie tussen beide stoffen kan leiden tot een vuurbal met een doorsnee tot 200 meter.

Door de twee stoffen niet in wagons achter elkaar te vervoeren, maar rekening te houden met een veiligheidsafstand, vermindert de kans op een gaswolkontploffing.

Het slimmer samenstellen van goederentreinen is één van de maatregelen om het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor veiliger te maken. Door het slimmer samenstellen van treinen, veiligheidsmaatregelen aan de infrastructuur te treffen en door meer gebruik te maken van de Betuweroute, kan het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor blijven groeien, binnen de kaders van het Basisnet Spoor. Tegelijkertijd kunnen bouwplannen die gemeenten hebben langs het spoor worden uitgevoerd. De veiligheid van bewoners rond het spoor wordt hiermee vergroot en naar de toekomst toe geborgd.