Nieuws

Grijs gietijzeren gasleidingen in toenemende mate onveilig in het gebruik

Geplaatst op: 9 juni 2009

Op 9 maart 2008 deed zich in de bergruimtes van een appartementencomplex aan de Haarlemmer Houttuinen te Amsterdam een explosie voor. Als gevolg van deze explosie, waarbij de bergruimtes verwoest werden, kregen vier bewoners in de boven gelegen woningen ademhalingsproblemen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar deze explosie gepubliceerd.

Op grond van de resultaten van dit en van het eerdere onderzoek in 2002, concludeert de Raad opnieuw dat het gebruik van grijs gietijzeren gasleidingen in veel gevallen nog steeds een onbeheersbaar risico voor burgers vormt. Verder heeft de Raad de minister van Economische zaken aanbevolen om ook met de andere netbeheerders afspraken te maken om tot versnelde sanering te komen.