Nieuws

Groepsrisico op de kaart gezet

Geplaatst op: 5 maart 2008

Het RIVM heeft in samenwerking met TNO twee methoden uitgewerkt om in een bepaald gebied de kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een groot aantal slachtoffers tot gevolg (het groepsrisico) inzichtelijker te maken.

In deze nieuwe benadering wordt het groepsrisico (GR) met behulp van kleurcodering op een tweetal kaarten weergegeven: de GR-gebiedskaart en de GR-bijdragekaart. De GR-gebiedskaart geeft inzicht in de grootte van het groepsrisico in een bepaald gebied. De GR-bijdragekaart zoomt in op de deelgebieden die het meeste bijdragen aan het groepsrisico.

De methoden zijn beschreven in dit rapport.